Οροι Χρησης

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα των TOPOSOPHY («Ιστοσελίδα») και την εφαρμογή για κινητές συσκευές («Εφαρμογή Κινητών») (από κοινού, τα «Portals»). Τα Portals προορίζονται για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση, εκπαίδευση και επικοινωνία. Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα και να χρησιμοποιείτε τα Portals οποιαδήποτε στιγμή. Κάνοντας αυτό και χρησιμοποιώντας τα Portals, υπόκειστε στους όρους και τις προϋποθέσεις των Portals που παρατίθενται εδώ («οι Όροι Χρήσης»). Με την πρόσβασή σας στα Portals ή με την εγγραφή σας στα Portals, αποδέχεστε, χωρίς περιορισμό ή χαρακτηρισμό, τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Εάν ΔΕΝ αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να μην συνεχίσετε τη χρήση των Portals.

1 Κυριότητα

Τα Portals ανήκουν και λειτουργούν από την TOPOSOPHY LTD, (αριθμός μητρώου εταιρείας 10549148) που εδρεύει στο Λονδίνο, Seven Sisters Road, Londo, N7 7PX, (εφεξής καλούμενη στους παρόντες Όρους Χρήσης ως «TOPOSOPHY». Παρακαλώ διαβάστε τους παρόντες Όρους Χρήσης προσεκτικά, καθώς είναι οι όροι χρήσης για τα Portals που παρέχονται από την TOPOSOPHY.

2 Πρόσβαση και Χρήση

Η χρήση ή η εγγραφή στα Portals συνιστά βεβαίωση και αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, η οποία λαμβάνει χώρα κατά την ημερομηνία της πρώτης σας χρήσης, πρόσβασης ή εγγραφής στα Portals. Σας εκχωρείται ένα προσωπικό, ανακλητό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης στα Portals, αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Με την εγγραφή, πρόσβαση, χρήση, λήψη και/ή υποβολή υλικών στα Portals, συμφωνείτε για τον εαυτό σας και για λογαριασμό κάθε φορέα και προσώπου εκ μέρους του οποίου ενεργείτε για την τήρηση των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν δεν γίνουν αποδεκτοί οι παρόντες Όροι Χρήσης, δεν θα έχετε άδεια πρόσβασης στα περιεχόμενα των Portals και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να εισέρχεστε ή να χρησιμοποιείτε και θα πρέπει να πάψετε αμέσως τη χρήση των Portals. Η TOPOSOPHY διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, αναρτώντας τις τροποποιήσεις στο διαδίκτυο και/ή στην Εφαρμογή Κινητών και είναι δική σας ευθύνη να ενημερώνεστε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης κατά την πρόσβαση στα Portals. Η συνέχιση της χρήσης των Portals μετά την ανάρτηση των τροποποιήσεων συνιστά αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης όπως έχουν τροποποιηθεί. Εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των παρόντων Όρων Χρήσης και τους κανονισμούς και/ή ειδικούς όρους χρήσης που εμφανίζονται στα Portals σχετικά με ειδικά στοιχεία, τότε θα υπερισχύουν οι τελευταίοι.

3 Εγγραφή, Κωδικοί και Ασφάλεια – Η Πολιτική Ιδιωτικότητάς μας

Εάν η TOPOSOPHY επιλέξει να παράσχει υπηρεσίες μελών («Υπηρεσίες») στα Portals, όταν εγγράφεστε για να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Συμφωνείτε να παράσχετε αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για το πρόσωπό σας, και να επικαιροποιείτε τα στοιχεία όταν αλλάζουν. Εάν παράσχετε οποιαδήποτε αναληθή ή ανακριβή, ή μη ισχύουσα, ή ατελή πληροφορία, ή εάν η TOPOSOPHY έχει την υποψία ότι η πληροφορία σας είναι αναληθής ή ανακριβής ή ατελής, τότε η TOPOSOPHY μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αναστείλει, να διακόψει ή να αρνηθεί μελλοντική πρόσβασή σας στην περιοχή μελών αυτών των Υπηρεσιών. Κάποιες από τις διοργανώσεις μας εκτελούνται από εταιρείες του ομίλου εταιρειών ή της κοινοπραξίας που έχουμε δημιουργήσει με τους συνεργάτες μας ή με δικαιοδόχους εντός της Ελλάδας ή διεθνώς. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στα σημεία της εγγραφής των Portals θα υπόκεινται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας, την οποία μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ εδώ. Από τη στιγμή της εγγραφής στα Portals, είστε υπεύθυνος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη και του κωδικού σας και είστε υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό αυτά. Εμείς δεν διαθέτουμε μέσα ελέγχου της ταυτότητας των προσώπων που χρησιμοποιούν τα Portals και δεν θα φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που το όνομα χρήστη ή ο κωδικός σας χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλο. Εάν γνωρίζετε ή πιστεύετε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός σας έχουν κλαπεί ή βρίσκεται σε κίνδυνο, θα ενημερώνετε αμέσως την TOPOSOPHY μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση events@toposophy.com (αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση προστατεύεται από spambots. Χρειάζεστε ενεργοποιημένο JavaScript για να τη δείτε).

4 Κυριότητα, Πολιτική Ιδιωτικότητας και Δημοσιεύσεις

4.1 Η TOPOSOPHY μπορεί να συλλέγει το σύνολο ή τμήμα των δεδομένων που μεταφέρετε, δημοσιεύετε ή υποβάλλετε στα Portals και οποιαδήποτε δεδομένα που συνδέονται με τα Portals ή τη χρήση σας στις Εφαρμογές Κινητών και τις Υπηρεσίες (από κοινού, το «Περιεχόμενο»). Η TOPOSOPHY μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με εσάς, με σκοπό: (α) να παρέχει, συντηρεί και βελτιώνει τα Portals, τις Υπηρεσίες και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρονται από την TOPOSOPHY, ή για λογαριασμό της TOPOSOPHY, κατά διαστήματα, (β) να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, έρευνες, διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες, ανταμοιβές και διοργανώσεις που προσφέρονται από την TOPOSOPHY και άλλους, (γ) να παρέχει νέα και πληροφορίες, τις οποίες θεωρεί η TOPOSOPHY ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, (δ) να εξατομικεύει τα Portals και τις Υπηρεσίες και να παρέχει διαφημίσεις, περιεχόμενο ή δυνατότητες που ταιριάζουν με τα προφίλ και τα ενδιαφέροντα του χρήστη, (ε) να παρακολουθεί και να αναλύει τάσεις, χρήση και δραστηριότητες σε σχέση με τα Portals και τις Υπηρεσίες, και (στ) να απαντά στα ερωτήματα, σχόλια και αιτήματά σας. Εάν δεν επιθυμείτε να επικοινωνεί μαζί σας η TOPOSOPHY σε σχέση με τα σημεία (β) και (γ) ανωτέρω, μπορείτε να εξαιρεθείτε από μελλοντικές επικοινωνίες κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Διαγραφής» σε κάθε τέτοια επικοινωνία ή επικοινωνώντας με την TOPOSOPHY στη διεύθυνση events@toposophy.com (αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση προστατεύεται από spambots. Χρειάζεστε ενεργοποιημένο JavaScript για να τη δείτε). Στο βαθμό που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα που αφορούν άλλο άτομο, πρέπει να διασφαλίζετε ότι έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου για τη συλλογή, χρήση και/ή την αποκάλυψη των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικότητας και να δηλώνετε και να εγγυάστε προς εμάς ότι έχετε λάβει αυτή τη συγκατάθεση πριν την παροχή αυτών των προσωπικών δεδομένων.

4.2 Δια του παρόντος, εκχωρείτε ανέκκλητα και άνευ όρων προς την TOPOSOPHY (εν είδει παρούσας εκχώρησης υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) και για αόριστο χρόνο όλα τα δικαιώματα κάθε είδους σε σχέση με το Περιεχόμενό σας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανανεώσεων και επανεκδόσεών τους. Δια του παρόντος συμφωνείτε ότι παραιτείστε από όλα τα δικαιώματα που είναι γνωστά ως “droit moral” ή ηθικό δικαίωμα και από κάθε παρόμοιο δικαίωμα των δημιουργών οπουδήποτε στον κόσμο (είτε υφίσταται, είτε δημιουργηθεί στο μέλλον) επί του Περιεχομένου σας. Συμφωνείτε, υπό αυτές τις περιστάσεις, ότι δεν δικαιούστε καμία αμοιβή από την TOPOSOPHY ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

4.3 Η TOPOSOPHY μπορεί να μοιράζεται το Περιεχόμενο και κάθε πληροφορία που συνδέεται με το Περιεχόμενο ή τη χρήση σας στα Portals και τις Υπηρεσίες ως εξής: (α) άλλες οντότητες της εταιρικής οικογένειας TOPOSOPHY, για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, (β) με διανομείς, μεταπωλητές και δίκτυο συνεργατών σε σχέση με την παροχή, συντήρηση ή βελτίωση των Portals και των Υπηρεσιών και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την TOPOSOPHY, ή για λογαριασμό της TOPOSOPHY, κατά διαστήματα, όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, (γ) με τους προμηθευτές, συμβούλους και άλλους παρόχους υπηρεσιών που χρειάζονται πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν έργο για λογαριασμό της TOPOSOPHY, (δ) σε απάντηση αιτήματος πληροφόρησης, εφόσον η TOPOSOPHY πιστεύει ότι η αποκάλυψη είναι σύμφωνη με την εφαρμοστέα νομοθεσία, κανονισμούς ή νομικές διαδικασίες ή εάν άλλως απαιτείται από οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανόνα ή κανονισμό, (ε) εάν η TOPOSOPHY κρίνει ότι οι ενέργειές σας είναι ασύμβατες με τους παρόντες Όρους Χρήσης, ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειας της TOPOSOPHY ή άλλων, (στ) σε σχέση με, ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοδότηση ή απόκτηση του συνόλου ή τμήματος των TOPOSOPHY σε άλλη εταιρεία, και (ζ) με τη συγκατάθεσή σας ή κατά τη διακριτική σας ευχέρεια ή όπως άλλως επιτρέπεται από το νόμο.

4.4 Η TOPOSOPHY μπορεί να συγκεντρώνει το σύνολο ή τμήμα του Περιεχόμενου και κάθε πληροφορία που συνδέεται με το Περιεχόμενο ή τη χρήση που κάνετε στα Portals και τις Υπηρεσίες (από κοινού τα «Συγκεντρωτικά Δεδομένα»). Η TOPOSOPHY θα έχει αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, επί των Συγκεντρωτικών Δεδομένων και θα δικαιούται να κάνει απεριόριστη χρήση και κοινοποίηση των Συγκεντρωτικών Δεδομένων για κάθε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, συμμορφούμενη προς την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας.

4.5 Το Περιεχόμενο (εξαιρουμένων των πληροφοριών λογαριασμού, στοιχείων πληρωμής και άλλων παρόμοιων πληροφοριών) δεν θα αντιμετωπίζεται ως εμπιστευτικό, εκτός εάν απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

4.6 Απαγορεύεται να δημοσιεύετε, να μεταδίδετε ή να υποβάλλετε μέσω των Portals οποιοδήποτε υλικό:
(α) που είναι απειλητικό, δυσφημιστικό, απρεπές, βάναυσο, στασιαστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, καταχρηστικό, πιθανό να προκαλέσει ρατσιστικό μίσος ή άλλως μη αποδεκτό, μεροληπτικό, υποτιμητικό, εχθρικό, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, βλάσφημο, που αθετεί την εμπιστοσύνη, την ιδιωτικότητα ή μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή παρενόχληση ή να έχει συνέπειες παρενόχλησης, ή
(β) για το οποίο δεν έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και/ή εγκρίσεις, ή
(γ) το οποίο αποτελεί ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να θεμελιώσει αστική ευθύνη ή άλλως να είναι παράνομο ή να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, ή
(δ) το οποίο είναι τεχνικά επιβλαβές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογικές βόμβες, Δούρειοι ίπποι, σκουλήκια, επιβλαβή στοιχεία, αλλοιωμένα δεδομένα ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή επιβλαβή δεδομένα).

4.7 Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση των Portals (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της πειρατείας και/ή της πρόσβασης ή της απόπειρας πρόσβασης σε λογαριασμούς άλλων χρηστών). Η TOPOSOPHY θα δικαιούται να συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου ή με δικαστικές αποφάσεις που ζητούν ή κατευθύνουν την TOPOSOPHY να αποκαλύψει την ταυτότητα ή να εντοπίσει οποιονδήποτε δημοσιεύει υλικό παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους Χρήσης.

4.8 Τα Portals πρέπει να χρησιμοποιούνται για νόμιμους σκοπούς, με τρόπο που να μην παραβιάζει τα δικαιώματα ή να περιορίζει ή να εμποδίζει τη χρήση και την απόλαυση των Portals από οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Αυτός ο περιορισμός ή η παρεμπόδιση περιλαμβάνει, αλλά όχι περιοριστικά, τυχόν δυσφημιστική συμπεριφορά, ή που μπορεί να παρενοχλήσει, να προκαλέσει αγωνία ή αναστάτωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο και τη μετάδοση αναξιοπρεπούς ή προσβλητικού περιεχομένου ή τη διακοπή της κανονικής ροής του διαλόγου μεταξύ των
Portals. Περαιτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καμία δημοσίευση ή περιοχή των Portals:
(α) για να βλάψετε παιδιά με κανένα τρόπο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά τυχόν προσβολών σε σχέση με την επιγραμμική συναναστροφή με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών βάσει της νομοθεσίας της Ελλάδας ή βάσει όποιας παρόμοιας νομοθεσίας σε οποιαδήποτε δωσιδικία, ή
(β) για την κατάχρηση οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, για εσφαλμένη δήλωση ή για άλλου είδους διαστρέβλωση της σύνδεσης ή σχέσης με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή την αλλοίωση της πηγής οποιουδήποτε περιεχομένου, ή
(γ) για να συλλέγετε, αποθηκεύετε και/ή να ταυτοποιείτε ιδιωτικές ή προσωπικές πληροφορίες κάποιου χρήστη.

4.9 Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε, να αναστέλλουμε, να περιορίζουμε ή να διακόπτουμε την πρόσβασή σας στα Portals ή να παρακολουθούμε, να αναστέλλουμε, να διαγράφουμε, να καταστρέφουμε, να αντιγράφουμε ή να χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύετε στα Portals (κάθε είδους και με όποιον τρόπο και αν έχει εισαχθεί ή δημοσιευτεί) σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση κατά τη διακριτική σας ευχέρεια.

4.10 Οι Όροι Χρήσης εφαρμόζονται αυτομάτως στη χρήση κάθε φόρουμ που μπορεί να περιλαμβάνεται στα Portals.

4.11 Ενώ καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να δημοσιεύουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες στα Portals, οι πληροφορίες μπορεί παρά ταύτα να καθίστανται ανεπίκαιρες. Στο βαθμό που επιτρέπεται από όλη τη σχετική νομοθεσία, εμείς. και καμία από τις συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη εξαιτίας ανακρίβειας ή ατέλειας των Portals ή για την αποτυχία ανανέωσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα Portals

4.12 Η TOPOSOPHY μπορεί να παρουσιάζει διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες από τρίτα μέρη στα Portals ή μπορεί άλλως να παρέχει πληροφορίες σχετικά ή συνδέσμους προς προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων μερών στα Portals («Περιεχόμενο Τρίτων»). Οι επιχειρηματικές σας συναλλαγές ή αλληλογραφία, ή η συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες τέτοιων τρίτων μερών, και όποιοι όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή δηλώσεις που συνδέονται με τέτοιες συναλλαγές ή προωθητικές ενέργειες, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του τρίτου μέρους.
Εμείς δεν εξακριβώνουμε ανεξάρτητα το Περιεχόμενο Τρίτων, δεν κάνουμε καμία δήλωση ως προς την ακρίβειά του, και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, ούτε αποδεχόμαστε καμία ευθύνη (στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία) για τη χρήση σας επί του Περιεχομένου Τρίτων και τυχόν συνέπειες αυτής της χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, τυχόν ζημιών, βλαβών ή αποτελεσμάτων που μπορεί να προκύψουν από αυτή τη χρήση. Κάθε φόρουμ ή αίθουσα συζητήσεων (chat room) που μπορεί να παρέχουμε, αποτελεί υπηρεσία προς τα μέλη και το γενικό κοινό και εάν σας δώσουμε την ευκαιρία να εμφανίσετε, δημοσιεύσετε, αναμεταδώσετε, υποβάλετε, μεταδώσετε και/ή ανταλλάξετε τις ιδέες, πληροφορίες, απόψεις, έργα σας (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο, δημιουργικών έργων ή άλλων πληροφοριών, μηνυμάτων, μεταδόσεων ή υλικού προς εμάς ή μαζί μας, στα Portals ή σε τρίτους («Δημοσίευση» ή «Δημοσιεύσεις») εμείς δεν ενστερνιζόμαστε καμία Δημοσίευση και δεν αντανακλά τις απόψεις της TOPOSOPHY και καμίας εκ των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

4.13 Κάθε προσφορά και προωθητική ενέργεια που είναι διαθέσιμη σε εσάς μέσω των Portals εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και μπορεί να υπόκειται σε περαιτέρω προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, προϋποθέσεων σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες η παροχή των οποίων υπόκειται σε ηλικιακούς περιορισμούς.

4.14 Ό,τι υποβάλλουν οι επισκέπτες στα Portals, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ανατροφοδότησης όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο του υλικού στα Portals, θα θεωρείται ως μη εμπιστευτικό και ότι ανήκει στον δημόσιο τομέα. Δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση κανενός είδους σε σχέση με αυτά που υποβάλλονται και, με την υποβολή τέτοιας ανατροφοδότησης, πληροφορίας, δεδομένων ή οποιουδήποτε υλικού, δίνετε δια του παρόντος τη συγκατάθεσή σας ώστε η TOPOSOPHY ή οποιαδήποτε θυγατρική της να μπορεί ελεύθερα να αναπαράγει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει και διανέμει προς τρίτους χωρίς περιορισμό τις πληροφορίες που περιλαμβάνουν αυτά που υποβάλλετε. Πιθανές χρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τη χρήση ιδεών, εννοιών, τεχνογνωσίας ή τεχνικών που περιλαμβάνονται σε αυτές τις πληροφορίες για κάθε σκοπό, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε όλες τις φόρμες επικοινωνίας με το κοινό (σε όλα τα τεχνολογικά μέσα είτε είναι σήμερα γνωστά, είτε τυχόν αναπτυχθούν στο μέλλον), σε μίσθωση, ανάπτυξη, κατασκευή και προώθηση προϊόντων που θα ενσωματώνουν αυτές τις πληροφορίες.

5 Πνευµατικά Δικαιώµατα και λοιποί Τίτλοι Διανοητικής Ιδιοκτησίας

5.1 Τα ονόματα, εικόνες και λογότυπα που ταυτοποιούν την TOPOSOPHY, τις Υπηρεσίες και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με την TOPOSOPHY εταιρείες ή τρίτα μέρη και τις διοργανώσεις, τα προγράμματα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αποτελούν ιδιόκτητα σήματα της TOPOSOPHY, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και/ή με τρίτα μέρη. Καμία διάταξη του παρόντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απονέμει σιωπηρώς, κεκτημένο δικαίωμα
(estoppel) ή άλλως οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα βάσει ή σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της TOPOSOPHY, των συνδεδεμένων εταιρειών και οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

5.2 Τα Portals περιλαμβάνουν υλικό που προκύπτει εν όλω ή εν μέρει από υλικό που παρέχεται και ανήκει στην TOPOSOPHY και από άλλες πηγές. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στα Portals (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της διάταξης και της εν γένει μορφής) και όλα τα άλλα υλικά ή περιεχόμενο που παρέχονται ως τμήμα ή μέσω των Portals, θα παραμένει διαρκώς ιδιοκτησία των TOPOSOPHY ή των δικαιούχων της TOPOSOPHY. Συμφωνείτε ότι κάνετε χρήση προσωπική και όχι εμπορική. Δεν πρέπει και δεν μπορείτε να επιτρέψετε ή να βοηθήσετε με οποιονδήποτε τρόπο κανένα τρίτο μέρος να αντιγράψει, αναπαραγάγει, αναδημοσιεύσει, λάβει, δημοσιεύσει, αποθηκεύσει (συμπεριλαμβανομένης κάθε ιστοσελίδας ή μέσου), να διανέμει, να μεταδίδει να αναμεταδίδει, να εκμεταλλεύεται εμπορικά ή να τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο αυτό το υλικό ή το περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της TOPOSOPHY.

6 Σύνδεσμοι προς και από άλλες ιστοσελίδες

6.1 Η TOPOSOPHY δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας ή υλικού τρίτων στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω των Portals. Οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες ή υλικό τρίτων στα Portals παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνσή σας. Εάν αποφασίσετε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα ή υλικό, το κάνετε με δικό σας κίνδυνο και είναι δική σας ευθύνη να λάβετε όλα τα προστατευτικά μέτρα για να προστατευτείτε από ιούς και άλλα καταστροφικά στοιχεία. Η TOPOSOPHY δεν ενστερνίζεται και δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για κανένα περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόν, υπηρεσία ή πληροφορία που διατίθεται από ιστοσελίδες ή υλικά τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και της παράδοσης τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών).

6.2 ΗTOPOSOPHY δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή προσβολή που προκαλείται από ή σε σχέση με οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόν, υπηρεσία ή πληροφορία που διατίθεται σε τέτοιες ιστοσελίδες ή υλικά. Όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι εγγυήσεις ή οι δηλώσεις που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του αντίστοιχου προμηθευτή της υπηρεσίας.

6.3 Μπορείτε να δημιουργείτε συνδέσμους προς τα Portals, αρκεί να έχετε προηγουμένως θέσει σε ισχύ την άδεια δημιουργία συνδέσμων των Portals μας (παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες στη διεύθυνση on events@toposophy.com. Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση προστατεύεται από spambots. Χρειάζεστε ενεργοποιημένο JavaScript για να τη δείτε).

6.4 Η TOPOSOPHY διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να ανακαλέσει το δικαίωμα που εκχωρεί στην παρούσα παράγραφο 6 λόγω παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και να προβεί σε κάθε ενέργεια κρίνει κατάλληλη.

6.5 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η TOPOSOPHY αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε νομική ή άλλη συνέπεια (συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων μερών) που τυχόν προκύψει από τους συνδέσμους που δημιουργούνται από και προς τα Portals.

6.6 Οι σύνδεσμοι δεν σημαίνουν ότι η TOPOSOPHY ενστερνίζεται, συνδέεται ή έχει σχέση με οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα ή υλικό, ή έχει τη νόμιμη άδεια να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική ονομασία, λογότυπο ή σύμβολο που προστατεύεται από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, που εμφανίζονται μέσα στους συνδέσμους ή είναι προσβάσιμα μέσω αυτών, ή ότι οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα δικαιούται να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική ονομασία, λογότυπο ή σύμβολο που προστατεύεται από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της TOPOSOPHY ή οποιασδήποτε θυγατρικής ή δικαιοδόχου της.

7 Βασικοί Όροι Ανταγωνισμού

7.1 Η παρούσα παράγραφος 7 έχει εφαρμογή στη συμμετοχή σας σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς τυχόν διενεργήσουμε ή προωθήσουμε μέσω των Portals. Οι παρόντες Βασικοί Όροι Ανταγωνισμού αποτελούν τμήμα των Όρων Χρήσης εν γένει των Portals και αμφότεροι οι όροι ρητώς ενσωματώνονται στους τυχόν ειδικούς όρους κάθε διαγωνισμού μας. Εφόσον υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των παρόντων Βασικών Όρων Ανταγωνισμού, των Όρων Χρήσης και τυχόν ειδικών όρων ενός διαγωνισμού, θα εφαρμόζεται ο ειδικότερος σχετικός όρος, εν συνεχεία οι παρόντες Βασικοί Όροι Ανταγωνισμού και τέλος οι Όροι Χρήσης. Η TOPOSOPHY ή κάθε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή σας από οποιονδήποτε διαγωνισμό και/ή να παρακρατήσει οποιοδήποτε βραβείο, εάν εύλογα κρίνουμε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες Βασικούς Όρους Ανταγωνισμού, τους Όρους Χρήσης ή τυχόν ειδικούς όρους κάποιου διαγωνισμού (από κοινού και οι τρεις θα αναφέρονται ως «Όροι Ανταγωνισμού»).

7.2 Για να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό και να έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε βραβείο, πρέπει: (α) να είστε κάτοικος της Ελλάδας (εκτός εάν προβλέπεται άλλως στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού), (β) να είστε ηλικίας 18 ετών και άνω (ή στην ηλικία που καθορίζεται στον διαγωνισμό και, εάν προβλέπεται ότι τα παιδιά δύνανται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, τότε θα πρέπει να έχετε τη ρητή συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα σας), (γ) να μην είστε υπάλληλος της TOPOSOPHY ή άλλης συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας ή οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών προς την TOPOSOPHY (είτε υπάλληλος, είτε εκπρόσωπός τους) ή μέλος της οικογενείας, φίλος ή γνωστός κάποιου από τους ανωτέρων, και (δ) να συμμορφώνεστε προς τους παρόντες Όρους Χρήσης και οποιουσδήποτε ειδικούς κανόνες του διαγωνισμού. Όλες οι οδηγίες συμμετοχής που γνωστοποιούνται από την TOPOSOPHY θα αποτελούν μέρος των Όρων Ανταγωνισμού.

7.3 Με τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε διαγωνισμό και/ ή την αποδοχή βραβείου από την TOPOSOPHY, εγγυάστε ότι έχετε συμμορφωθεί και θα συνεχίσετε να συμμορφώνεστε προς τους παρόντες Όρους Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικότητας και την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και περί ιδιωτικότητας, συμμετέχοντας σε κάθε διαγωνισμό, συμφωνείτε στη δημοσιοποίηση, κατόπιν αιτήματος της TOPOSOPHY και/ή να επιτρέψετε στην TOPOSOPHY να χρησιμοποιεί το όνομά σας, την εικόνα και/ή την πόλη κατοικίας σας σε προωθητικά υλικά, που η TOPOSOPHY κρίνει ότι ταιριάζουν, είτε τώρα είτε στο μέλλον και οπουδήποτε στον κόσμο, χωρίς περαιτέρω ανταμοιβή.

7.4 Όλες οι συμμετοχές πρέπει να γίνονται στο πλήρες όνομα του συμμετέχοντος. Όταν χρειάζεται, η TOPOSOPHY θα εκδίδει επιταγές επιβράβευσης πληρωτέες στο όνομα του νικητή, όπως αυτό έχει δοθεί στην TOPOSOPHY κατά τη δήλωση συμμετοχής.

7.5 Προθεσμία: η προθεσμία ενός διαγωνισμού είναι η ημερομηνία και/ή ο χρόνος όπως δηλώνεται στις αντίστοιχες οδηγίες για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη, οι συμμετοχές πρέπει να έχουν ληφθεί από την TOPOSOPHY έως την προθεσμία, και την εξής ώρα (σύμφωνα με τη μέθοδο που επιτρέπεται από τους αντίστοιχους κανόνες ανταγωνισμού):
(α) μεσάνυχτα για τις συμμετοχές μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και/ή διαδικτυακά, ή
(β) 5μμ για συμμετοχές μέσω ταχυδρομείου ή με άλλο μέσο, ή
(γ) μεσάνυχτα για συμμετοχές μέσω τηλεφώνου ή μηνύματος SMS (εκτός εάν πρόκειται για ζωντανό ή as-live πρόγραμμα), ή
(δ) όπως άλλως τυχόν υπαγορεύεται σε σχέση με τους διαγωνισμούς σε ζωντανό ή as-live πρόγραμμα.

7.6 Όταν οι διαγωνισμοί γίνονται μέσω τηλεφώνου ή μηνυμάτων SMS, τα κόστη συμμετοχής θα δηλώνονται στους αντίστοιχους ειδικούς όρους του διαγωνισμού.

7.7 Επιτρέπεται μία συμμετοχή ανά νοικοκυριό, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στους αντίστοιχους ειδικούς όρους.

7.8 Δεν γίνεται υποκατάσταση βραβείων ή εναλλακτική καταβολή σε μετρητά και τα βραβεία δεν μεταβιβάζονται. Η TOPOSOPHY διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει εναλλακτικό νικητή και να απονέμει το βραβείο σε άλλο συμμετέχοντα, σε περίπτωση που:
(α) κρίνει ευλόγως ότι ένας συμμετέχων έχει παραβεί οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση συμμετοχής,
(β) ο νικητής έχει αλλάξει διεύθυνση εκτός της Ελλάδας, μετά την προθεσμία,
(γ) δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή εντός 24 ωρών από την επιλογή του νικητή,
(δ) δεν λάβει επιβεβαίωση της διεύθυνσης του νικητή, εφόσον ζητηθεί, εντός 24 ωρών.

7.9 Η TOPOSOPHY κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να αποδέχεται οποιαδήποτε συμμετοχή και η TOPOSOPHY δύναται να βασιστεί στα δικά της αρχεία και πληροφορίες κατά τον καθορισμό του εάν οι συμμετέχοντες είναι επιλέξιμοι για την λήψη βραβείου.

7.10 Σε όλα τα θέματα που αφορούν οποιοδήποτε τμήμα του διαγωνισμού ή τμήμα της λύσης του διαγωνισμού, η απόφαση της TOPOSOPHY θα είναι οριστική και δεν θα προβούμε σε καμία αλληλογραφία ή συζήτηση μαζί σας ή με οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό σας σχετικά με την οποιαδήποτε απόφαση.

7.11 Ο νικητής γενικά θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου εντός 14 ημερών από την αντίστοιχη προθεσμία ή σε όποιον άλλο χρόνο μπορεί να καθοριστεί από την TOPOSOPHY κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

7.12 Υπό την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης της διεύθυνσης του νικητή από την TOPOSOPHY, εφόσον ζητηθεί, ο νικητής θα λαμβάνει γενικά το βραβείο εντός έξι έως οκτώ εβδομάδων από την προθεσμία του διαγωνισμού ή όπως καθορίζεται στους ειδικούς όρους του αντίστοιχου διαγωνισμού.

7.13 Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ευθύνη για απώλεια, καθυστέρηση, σφάλμα, καταστροφή ή μη παράδοση συμμετοχών. Ατελείς, ανύπαρκτες και/ή δυσανάγνωστες συμμετοχές θα αποκλείονται. Η TOPOSOPHY δεν θα ευθύνεται για τα τεχνικά σφάλματα στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, την διαδικτυακή πρόσβαση ή σε κάθε είδους εμπόδια στη συμμετοχή σε οποιονδήποτε διαγωνισμό.

7.14 Όταν ένα βραβείο περιλαμβάνει ταξίδι, όλες οι οργανωτικές λεπτομέρειες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της ώρας και ημερομηνίας του ταξιδιού, θα είναι σύμφωνες με τους περιορισμούς που καθορίζονται από την TOPOSOPHY και, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη έγγραφη πρόβλεψη, θα λαμβάνει χώρα εντός 12 μηνών από την αντίστοιχη προθεσμία. Συμβουλεύουμε τους νικητές να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ταξιδιωτικές ασφάλειες, να λαμβάνουν κάθε απαραίτητη ιατρική συμβουλή για το ταξίδι τους και να επιβεβαιώνουν όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του διαβατηρίου, πριν οποιοδήποτε ταξίδι.

7.15 Η TOPOSOPHY δεν θα ευθύνεται για καμία καθυστέρηση στην εκτέλεση ή την εν μέρει ή εν όλω αποτυχία εκτέλεσης των υποχρεώσεών της έναντι του (των) νικητή (-των) βάσει των παρόντων Όρων Ανταγωνισμού, εάν αυτή η καθυστέρηση ή αποτυχία οφείλεται σε περιστάσεις που εκφεύγουν του εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των καθυστερήσεων, τροποποιήσεων, διακοπών, ακυρώσεων, εκτροπών ή αντικαταστάσεων, εξ οιουδήποτε λόγου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των περιπτώσεων πολέμου, τρομοκρατικών πράξεων ή απειλών τρομοκρατικών πράξεων, απεργιών, εχθροπραξιών, εμφύλιων αναταραχών, ατυχημάτων, πυρκαγιάς, πλημμύρας ή φυσικών καταστροφών που προκύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από ενέργειες τρίτου μέρους και/ή κάθε είδους μεταφορές (που περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πτήσεις, τραίνα, πούλμαν, λεωφορεία, φέριμποτ, ταξί ή αυτοκίνητα). Για την αποφυγή αμφιβολιών, ο (οι) νικητής (-τές) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος (-οι) για κάθε πρόσθετο κόστος που τυχόν προκύψει ως συνέπεια των ανωτέρω.

7.16 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η TOPOSOPHY δεν θα ευθύνεται έναντι του (των) νικητή (-ών) για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, όπως και αν προκλήθηκε (είτε από σύμβαση, αδικοπραξία ή νομική υποχρέωση ή άλλως) που προκύπτει από ή σε σχέση με τον διαγωνισμό και/ή το βραβείο, εκτός από τις περιπτώσεις θανάτου ή σωματικών βλαβών που προκύπτουν από αμέλεια του Διαφημιστή και/ή το προσωπικό του Διαφημιστή και/ή δόλο ή απάτη από τον Διαφημιστή και/ή το προσωπικό του Διαφημιστή.

7.17 Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την TOPOSOPHY σε σχέση με ένα διαγωνισμό θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικότητας της TOPOSOPHY. Εάν οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να χρησιμοποιεί η TOPOSOPHY τα προσωπικά τους δεδομένα κατ’αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντας μπορούν να ενημερώνουν την TOPOSOPHY όταν δηλώνουν συμμετοχή στον διαγωνισμό ή οποτεδήποτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς την TOPOSOPHY στη διεύθυνση events@toposophy.com (Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση προστατεύεται από spambots. Χρειάζεστε ενεργοποιημένο JavaScript για να τη δείτε) ή με επιστολή προς την διεύθυνση της TOPOSOPHY, που αναγράφεται ανωτέρω, με τη σήμανση «υπ’όψιν του Υπευθύνου Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων.

7.18 Μπορείτε να λάβετε τον κατάλογο των νικητών κάθε διαγωνισμού, αποστέλλοντας φάκελο με τη διεύθυνσή σας με προπληρώμενο τέλος με σαφή ένδειξη «[ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ]» προς την TOPOSOPHY εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της προθεσμίας του διαγωνισμού.

7.19 Οι Όροι του Διαγωνισμού θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από αυτούς, θα υπόκεινται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας (Ελλάδα).

8 Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

8.1 Παρ’ότι η TOPOSOPHY καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά υλικά που δημιουργούμε και περιλαμβάνονται στα Portals είναι ορθά, αυτές οι πληροφορίες και τα λοιπά υλικά μπορούν να περιέχουν, μεταξύ άλλων, ανακρίβειες και τυπογραφικά σφάλματα. Η TOPOSOPHY δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικών των Portals ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που εμφανίζεται ή διανέμεται μέσω των Portals (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της διαθεσιμότητας ενός συγκεκριμένου προγράμματος και/ή των πληροφοριών που παρέχονται από τρίτα μέρη μέσω της χρήσης των Portals). Αναγνωρίζετε ότι εάν βασιστείτε σε τέτοια δήλωση ή πληροφορία, θα το κάνετε με αποκλειστικά δικό σας κίνδυνο. Η TOPOSOPHY διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε τμήμα των Portals και να κάνει αλλαγές στα Portals και σε κάθε υλικό, προϊόν, πρόγραμμα, υπηρεσία ή τιμή διοργάνωσης, που περιγράφονται στα Portals, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση.

8.2 Τα υλικά των Portals, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των πληροφοριών, ονομάτων, εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων και εικονιδίων σχετικά με τα Portals, παρέχονται από την TOPOSOPHY και/ή όλες τις συνδεδεμένες με την TOPOSOPHY εταιρείες, διοργανώσεις, προγράμματα, προϊόντα και υπηρεσίες (ή προγράμματα, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών) «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ», χωρίς να γίνεται καμία δήλωση ή επιβεβαίωση και χωρίς εγγύηση κανενός είδους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά των σιωπηρών εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.
8.3 Η TOPOSOPHY δεν εγγυάται (και καμία από τις συνδεδεμένες μαζί της εταιρείες δεν εγγυάται) ότι οι λειτουργικότητες που περιλαμβάνονται στα Portals θα λειτουργούν χωρίς διακοπές και χωρίς σφάλματα ή ότι όλα τα ελαττώματα θα διορθώνονται ή ότι τα Portals ή το διαθέσιμο περιεχόμενο μέσω των Portals ή του διακομιστή που τα διαθέτει είναι απαλλαγμένα από ιούς ή σφάλματα. Η TOPOSOPHY δεν δηλώνει (και καμία από τις συνδεδεμένες μαζί της εταιρείες δεν δηλώνει) την πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιουδήποτε υλικού. Η TOPOSOPHY μπορεί να καταγγείλει, να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει καμία πλευρά των Portals, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας κάποιων λειτουργιών της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη.

8.4 Οι Πάροχοι Διάθεσης Εφαρμογών (όπως καθορίζεται παρακάτω) δεν έχουν υποχρέωση οποιασδήποτε εγγύησης σε σχέση με τις Εφαρμογές Κινητών ή τις Υπηρεσίες και όποια άλλη αξίωση, απώλεια, ευθύνη, ζημία, κόστος ή δαπάνες που μπορούν να αποδοθούν σε αποτυχία της Εφαρμογής Κινητών.

9 Αποκλεισμός και Περιορισμός της Ευθύνης της TOPOSOPHY Ltd

9.1 Με την επιφύλαξη του όρου 9.3, η TOPOSOPHY, κάθε άλλο μέρος (είτε εμπλέκεται είτε όχι στη δημιουργία, παραγωγή, συντήρηση ή παράδοση των Portals), και όλες οι συνδεδεμένες με την TOPOSOPHY εταιρείες και τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι μέτοχοι ή οι εκπρόσωποι καθεμίας εξ αυτών, αποκλείουν κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ποσό ή είδος απώλειας ή ζημίας που προκύπτει σε εσάς ή σε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάθε άμεσης, έμμεσης, ποινικής ή παρεπόμενης απώλειας ή ζημίας, ή απώλειας εισοδήματος, κερδών, καλής φήμης, δεδομένων, συμβάσεων, χρήσης πόρων, ή απώλειας ή ζημιών που προκύπτουν από ή συνδέονται με κάθε τρόπο με διακοπή επιχείρησης, και είτε πρόκειται για δόλο συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αμέλειας, για συμβατική υποχρέωση ή άλλως) σε σχέση με:
(α) τα Portals με κάθε τρόπο, ή
(β) τα υλικά που βρίσκονται ή έχουν διαγραφεί από τα Portals,
(γ) την αποδοχή σας ή τη χρήση κάθε βραβείου σε οποιονδήποτε διαγωνισμό μας,
(δ) τη χρήση, ανικανότητα χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης των Portals,
(ε) οποιεσδήποτε ιστοσελίδες που συνδέονται με τα Portals ή το υλικό σε αυτές τις ιστοσελίδες.

9.2 Ο Όρος 9.1 εφαρμόζεται αλλά όχι περιοριστικά στην απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε αποτυχία της επικοινωνιακής γραμμής, καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση, καταστροφή, διακοπή λειτουργίας δικτύου ή συστήματος, κλοπή, πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, ιούς ή κατεστραμμένα αρχεία που μπορεί να βλάψουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, το λογισμικό, δεδομένα ή άλλη ιδιοκτησία κατά την πρόσβασή σας, ή χρήση, ή περιήγηση στα Portals ή κατά τη λήψη οποιουδήποτε υλικού από τα Portals ή τις ιστοσελίδες που συνδέονται με τα Portals. Αυτό μπορεί να εφαρμόζεται ακόμη και εάν η TOPOSOPHY ή κάθε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία ή δικαιοδόχος έχουν προειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας.

9.3 Καμία διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν αποκλείει, ούτε περιορίζει την ευθύνη των TOPOSOPHY σε περίπτωση:
(α) θανάτου ή σωματικών βλαβών που προήλθαν από αμέλεια, ή
(β) απάτης, ή
(γ) ψευδούς δηλώσεως σε κρίσιμο ζήτημα, ή
(δ) κάθε ευθύνης, που δεν δύναται να αποκλειστεί ή να περιοριστεί υπό την εφαρμοστέα νομοθεσία.

9.4 Εάν η χρήση που κάνετε στο υλικό των Portals οδηγεί στην ανάγκη τεχνικής εξυπηρέτησης, επισκευής ή διόρθωσης του εξοπλισμού, λογισμικού ή δεδομένων, αναλαμβάνετε τις πλήρεις δαπάνες τους.

9.5 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας παραγράφου 9, η ευθύνη της TOPOSOPHY δεν θα υπερβαίνει το ποσό που έχετε καταβάλει για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, εάν υπάρχει ή το ποσό των 10 ευρώ, όποιο είναι μεγαλύτερο.

10 Οι Ευθύνες σας και Αποζημίωση

10.1 Με την μετάδοση, κοινοποίηση ή υποβολή οποιουδήποτε Περιεχομένου μέσω των Portals:
(α) εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ή (εάν δεν είστε άνω των 18) ότι έχετε την άδεια από τον γονέα ή κηδεμόνα σας για τη χρήση των Portals και ότι έχουν διαβάσει και συζητήσει μαζί σας τους παρόντες Όρους Χρήσης,
(β) εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στην TOPOSOPHY είναι αληθείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες από κάθε άποψη,
(γ) εγγυάστε ότι η συνεισφορά σας αποτελεί δικό σας έργο και έχετε το δικαίωμα να το υποβάλλετε και να εκχωρήσετε στην TOPOSOPHY όλα τα δικαιώματα επ’αυτών και δεν αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, και
(δ) παραιτείστε ανεκκλήτως από όλα τα ηθικά δικαιώματα επί των υποβαλλόμενων.

10.2 Δια του παρόντος συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να παραμείνει αζήμια η TOPOSOPHY και όλες οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και δικαιοδόχοι από και έναντι όλων των αξιώσεων, ζημιών, εξόδων, δαπανών και ευθυνών που προκύπτουν καθ’οιονδήποτε τρόπο από την παραβίαση από πλευράς σας οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

10.3 Σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης λόγω παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους, από τα Portals, ή την κατοχή ή χρήση τους, ή τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την TOPOSOPHY, και ο Πάροχος Διάθεσης Εφαρμογών δεν θα ευθύνεται για την έρευνα, άμυνα, διακανονισμό και απαλλαγή από οποιαδήποτε αξίωση λόγω παραβίασης διανοητικής ιδιοκτησίας. Η TOPOSOPHY, κατ’επιλογήν της και με δικές της δαπάνες, θα λήξει την άδεια που εκχωρείται δια του παρόντος, θα προβεί σε διακανονισμό ή θα αμυνθεί κατά της αξίωσης.

11 Εφαρμογή Κινητών Συσκευών

11.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι μία δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και της TOPOSOPHY, και όχι με την Apple Inc. ή την Google Inc. (τους «Παρόχους Διάθεσης Εφαρμογών»). Η TOPOSOPHY, και όχι οι Πάροχοι Διάθεσης Εφαρμογών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Εφαρμογές Κινητών και το περιεχόμενό τους και για τις Υπηρεσίες.

11.2. Κυριότητα των Εφαρμογών Κινητών. Οι Εφαρμογές Κινητών αποτελούν περιουσία μεγάλης αξίας της TOPOSOPHY και των δικαιοπαρόχων μας και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους και συνθήκες περί διανοητικής ιδιοκτησίας. Στην TOPOSOPHY και τους δικαιοπαρόχους μας, ανήκει κάθε δικαίωμα, τίτλος και συμφέρον επί των Εφαρμογών Κινητών, συμπεριλαμβανομένου κάθε πνευματικού δικαιώματος και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επ’αυτών.

11.3. Άδεια για τις Εφαρμογές Κινητών. Οι άδειες για τις Εφαρμογές Κινητών παραχωρούνται, δεν πωλούνται. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων Χρήσης, η TOPOSOPHY σας εκχωρεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, αμεταβίβαστη, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης άδεια εγκατάστασης και χρήσης των Εφαρμογών Κινητών σε ορισμένα προϊόντα iOS και Android (έκαστο, ως «Συσκευή») που κατέχετε ή ελέγχετε και όπου χρειάζεται, όπως επιτρέπεται από τους «Κανόνες Χρήσης» που αναφέρονται στους Όρους της Υπηρεσίας του App Store και τους κανόνες «Χρήση των Υπηρεσιών μας» στους Όρους Υπηρεσιών της Google (από κοινού, οι «Κανόνες Χρήσης»).
Η TOPOSOPHY μπορεί να παρέχει ανανεώσεις και αναβαθμίσεις της Εφαρμογής Κινητών κατά διαστήματα. Οι όροι της παρούσας άδειας θα διέπουν όλες τις ανανεώσεις ή αναβαθμίσεις που παρέχονται από την TOPOSOPHY και που τροποποιούν, αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν την πρωτότυπη Εφαρμογή Κινητών, εκτός εάν αυτή η ανανέωση ή αναβάθμιση συνοδεύεται από χωριστή άδεια, οπότε θα διέπεται από τους όρους αυτής της χωριστής άδειας.

11.4. Περιορισμοί Άδειας. Η άδεια που σας παραχωρείται βάσει του Άρθρου 11.3 των παρόντων Όρων Χρήσης δεν σας επιτρέπει να κάνετε τίποτα από τα παρακάτω: (α) να χρησιμοποιείτε τις Εφαρμογές Κινητών σε Συσκευή που δεν κατέχετε ή ελέγχετε νομίμως, (β) να διανέμετε, αντιγράφετε, μισθώνετε, πωλείτε, δημοσιεύετε, να συνάπτετε χρηματοδοτικές μισθώσεις, να εκχωρείτε ή άλλως να μεταβιβάζετε τις Εφαρμογές Κινητών (εκτός εάν ρητώς επιτρέπεται από τους Όρους Χρήσης ή τους Κανόνες Χρήσης) ή κάθε άλλο υλικό ιδιοκτησίας της TOPOSOPHY προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, (γ) να προβαίνετε σε αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, ή να αποπειραθείτε να αποκαλύψετε τον πηγαίο κώδικα ή εμπορικά μυστικά που σχετίζονται με τις Εφαρμογές Κινητών ή άλλο υλικό ιδιοκτησίας της TOPOSOPHY, (δ) να τροποποιήσετε, να μεταβάλετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα των Εφαρμογών Κινητών ή βάσει οποιουδήποτε υλικού ιδιοκτησίας της TOPOSOPHY, (ε) να αφαιρέσετε, να μεταβάλετε ή να καλύψετε οποιαδήποτε σήμανση πνευματικού δικαιώματος, εμπορικού σήματος, σήματος υπηρεσιών ή προειδοποίηση άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας επί των Εφαρμογών Κινητών, (στ) να παρακάμψετε οποιονδήποτε τεχνικό περιορισμό στις Εφαρμογές Κινητών, ή (ζ) να χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές Κινητών για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχουν σχεδιαστεί. Εκτός εάν ρητώς αναφέρεται στο παρόν ή άλλως από την TOPOSOPHY, κανένας όρος των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα ερμηνεύεται ως παραχώρηση αδείας σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, είτε ως κεκτημένο δικαίωμα (estoppel), είτε σιωπηρώς είτε άλλως.

11.5. Υπηρεσίες Υποστήριξης. Η TOPOSOPHY δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης ή συντήρησης για τις Εφαρμογές Κινητών αυτή τη στιγμή. Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με τις Εφαρμογές Κινητών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση events@toposophy.com. Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση προστατεύεται από spambots. Χρειάζεστε ενεργοποιημένο JavaScript για να τη δείτε. Οι Πάροχοι Διάθεσης Εφαρμογών δεν έχουν καμία υποχρέωση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ή συντήρησης σε σχέση με τις Εφαρμογές Κινητών.

11.6. Αξιώσεις σχετικά με Προϊόντα. Η TOPOSOPHY και όχι οι Πάροχοι Διάθεσης Εφαρμογών, είναι υπεύθυνη για να της απευθύνετε κάθε ερώτηση, σχόλιο ή αξίωση σχετικά με τις Εφαρμογές Κινητών ή την κατοχή και χρήση των Εφαρμογών Κινητών από εσάς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) των αξιώσεων λόγω ευθύνης παραγωγής, (β) κάθε αξίωση λόγω μη συμμόρφωσης της Εφαρμογής Κινητών προς τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, ή (γ) αξιώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή ή άλλη παρόμοια νομοθεσία. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα ή σχόλιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την TOPOSOPHY στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση events@toposophy.com Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση προστατεύεται από spambots. Χρειάζεστε ενεργοποιημένο JavaScript για να τη δείτε.

11.7 Τρίτοι Δικαιούχοι. Οι Πάροχοι Διάθεσης Εφαρμογών και οι θυγατρικές τους αποτελούν τους σκοπούμενους τρίτους δικαιούχους των παρόντων Όρων Χρήσης. Εφόσον αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι Πάροχοι Διάθεσης Εφαρμογών θα έχουν το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί το δικαίωμα) να ενεργοποιήσουν τους παρόντες Όρους Χρήσης εναντίον σας ως τρίτοι δικαιούχοι των παρόντων.

12 Αγορές Ειδών

12.1 Συναλλαγές. Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε τρόφιμα, ποτά, εμπορεύματα λιανικής και άλλα είδη στις διοργανώσεις της TOPOSOPHY («Είδη») μέσω των Υπηρεσιών. Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν έχουμε καμία ευθύνη για τις συναλλαγές που κάνετε με οποιοδήποτε τρίτο μέρος για Είδη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για Είδη που αγοράστηκαν μέσω των Υπηρεσιών.

12.2 Λογαριασμός. Πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης, για να αγοράζετε Είδη μέσω των Υπηρεσιών. Είστε υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις που προκύπτουν σε σχέση με τον λογαριασμό σας. Η TOPOSOPHY μπορεί να επιδιώξει την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου μέσω της πρόσθετης χρέωσης στο μέσο πληρωμής σας, της χρήσης εισπρακτικών εταιρειών και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο. Εάν αποφασίσετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας, η TOPOSOPHY διατηρεί το δικαίωμα, με τους περιορισμούς των ισχύοντων νόμων, να εισπράξει αμοιβές, χρεώσεις ή κόστη που προέκυψαν πριν την ακύρωση. Κάθε υπερήμερος ή ληξιπρόθεσμος λογαριασμός θα πρέπει να τακτοποιείται πριν σας επιτραπεί από την TOPOSOPHY η επανεγγραφή σας.

12.3 Τιμολόγηση και Πληρωμή. Μπορούμε να δεχόμαστε διάφορούς τρόπους πληρωμής, όπως μετρητά, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και άλλα συστήματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πληρωμής που παρέχονται από τρίτα μέρη. Εάν χρησιμοποιείτε τρίτους παρόχους πληρωμής για να κάνετε μία πληρωμή, θα εφαρμόζονται πρόσθετοι όροι.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η τιμή αγοράς των Ειδών θα χρεώνεται στο σύνολό της κατά τη στιγμή που κάνετε την αγορά. Υποβάλλοντας μια παραγγελία, αναγνωρίζετε ότι έχετε την άδεια να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο μέσο πληρωμής και μας επιτρέπετε να χρεώσουμε την παραγγελία σας σε αυτό το μέσο πληρωμής. Όταν μας παρέχετε τα στοιχεία πληρωμής σας, μας εξουσιοδοτείτε (ή ένα τρίτο πάροχο πληρωμών) να επεξεργαστούμε και να αποθηκεύσουμε την πληρωμή σας και τις σχετικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής που επιλέγετε δεν μπορεί να επαληθευτεί, είναι άκυρος ή δεν είναι αποδεκτός για οποιονδήποτε λόγο, μπορούμε να διακόψουμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας. Είστε υπεύθυνος για την επίλυση των όποιων προβλημάτων συναντούμε κατά τη διαδικασία επεξεργασίας της παραγγελίας σας. Οι τιμές υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε παραγγελίες οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

12.4 Φόροι. Εάν η χρήση από εσάς των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων και των αγορών Ειδών) υπόκειται σε κάθε είδους φόρο χρήσης ή πωλήσεων, δασμό ή άλλο κυβερνητικό φόρο ή τέλος («Φόροι»), τότε θα μπορούμε να σας χρεώσουμε για αυτούς τους Φόρους. Οι Εφαρμοστέοι Φόροι μπορεί να εμφανιστούν κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας (checkout). Είστε υπεύθυνος για κάθε οφειλόμενο Φόρο σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών ή των Ειδών.

12.5 Ακυρώσεις, Επιστροφές. Όλες οι αγορές Ειδών είναι οριστικές εκτός εάν προβλέπεται άλλως από το νόμο. Συμφωνείτε ότι η προμήθεια των Ειδών μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγοράς σας και αναγνωρίζετε ότι τότε εσείς χάνετε κάθε συμβατικό δικαίωμα που μπορεί να έχετε για απόσυρση της παραγγελίας και επιστροφή του τιμήματος. Εάν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να αγοράσετε Είδη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση events@toposophy.com. Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση προστατεύεται από spambots. Χρειάζεστε ενεργοποιημένο JavaScript για να τη δείτε.

12.6 Σφάλματα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται και να απαλείψουμε τα σφάλματα από τα Portals μας. Παρά ταύτα, δεν δηλώνουμε, ούτε εγγυώμεθα ότι οι περιγραφές των Ειδών ή οι πληροφορίες τιμών είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, επίκαιρες ή χωρίς σφάλματα. Σε περίπτωση σφάλματος, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε αυτό το σφάλμα και να αναθεωρήσουμε την παραγγελία σας αναλόγως (το οποίο περιλαμβάνει και τη χρέωση της σωστής τιμής) ή να ακυρώσουμε την παραγγελία και να επιστρέψουμε κάθε ποσό που χρεώθηκε.

12.7 Είδη που διέπονται από ειδικούς κανόνες. Δεν μπορείτε να αγοράζετε Είδη που διέπονται από ειδικούς κανόνες, όπως αλκοολούχα ποτά και άλλα παρόμοια Είδη που διέπονται από ειδικούς κανόνες, εκτός εάν έχετε την άδεια να το κάνετε βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Δεν μπορείτε να αγοράζετε αλκοολούχα ποσά, εκτός εάν είστε τουλάχιστον 18 ετών, και δεν μπορείτε να προμηθεύετε αλκοολούχα ποτά σε άλλα πρόσωπα εκτός εάν είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.
13 Απαγόρευση Εξαγωγής
Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η εξαγωγή ή επανεξαγωγή των Portals ή οποιουδήποτε περιεχομένου τους, εκτός εάν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

14 Νομική Συμμόρφωση

Αποδέχεστε την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών, περιλαμβανομένης της νομοθεσίας περί ελέγχου εξαγωγών, και τους ισχύοντες όρους ή συμφωνίες με τρίτους, κατά τη χρήση των Portals ή των Υπηρεσιών.

15 Επανορθωτικά Μέσα

Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης που προβλέπει ειδικά επανορθωτικά μέσα, διατηρούμε το δικαίωμα αξίωσης πλήρους επανόρθωσης, όπως προβλέπεται από τον νόμο και αναλόγως προς το βαθμό της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά δια του παρόντος.

16 Διατήρηση Ισχύος

Οι ακόλουθοι όροι θα ισχύουν πέραν της λήξης ή της καταγγελίας των παρόντων Όρων Χρήσης και της λήξης του λογαριασμού σας στην TOPOSOPHY: Όροι 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, και 13-19.

17 Τροποποιήσεις

Η TOPOSOPHY διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να καταργήσει, προσωρινά ή μόνιμα, τα Portals ή τις Υπηρεσίες (στοιχεία ή τμήματα αυτών) χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Αποδέχεστε ότι η TOPOSOPHY δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατάργηση ή διακοπή των Portals ή των Υπηρεσιών (ή τμήματος αυτών).

18 Νομοθεσία και Δωσιδικία

18.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. Οι διαφορές που προκύπτουν από το παρόν θα υπόκεινται αποκλειστικά στη δωσιδικία των Ελληνικών Δικαστηρίων, της πόλης της Αθήνας. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο, κάθε αγωγή που μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τη χρήση από εσάς των Portals θα πρέπει να αρχίζει εντός ενός (1) έτους από τη στιγμή που ανακύπτει η αξίωση ή η διαφορά.

18.2 Σε περίπτωση που μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομο, άκυρο ή άλλως ανεκτέλεστο βάσει της νομοθεσίας οποιασδήποτε πολιτείας ή χώρας στην οποία οι παρόντες Όροι Χρήσης πρόκειται να εφαρμοστούν, τότε στο βαθμό που και εντός της δωσιδικίας στην οποία αυτός ο όρος ή προϋπόθεση είναι παράνομα, άκυρα ή ανεκτέλεστα, θα πρέπει να αφαιρείται και να διαγράφεται αυτός ο όρος και οι λοιποί Όροι Χρήσης θα παραμένουν και θα συνεχίζουν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί.

18.3 Η TOPOSOPHY ούτε εγγυάται ούτε δηλώνει ότι τα υλικά των Portals δεν θα παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων. Η TOPOSOPHY δεν δηλώνει ότι τα υλικά στα Portals είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε άλλες τοποθεσίες και άλλες χώρες. Εάν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στα Portals σε άλλες τοποθεσίες ή άλλες χώρες, το κάνετε με δικό σας κίνδυνο και επιλογή και είστε υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους στην περιοχή, εάν υπάρχουν.

19 Η Ανατροφοδότηση και τα Παράπονά σας

Οι ερωτήσεις και τα σχόλιά σας επί των Όρων Χρήσης μας, τα θέματα ιδιωτικότητας και τα Portals μας είναι ευπρόσδεκτα. Εάν έχετε τέτοιες ερωτήσεις ή σχόλια ή εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση events@toposophy.com. Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση προστατεύεται από spambots. Χρειάζεστε ενεργοποιημένο JavaScript για να τη δείτε.